FIT STEZKA KŘÍŽOVÝ VRCH


"Posílení těla na čerstvém vzduchu."


Vítejte na virtuální prohlídce naší FIT stezky.
Přijďte se proběhnout a zacvičit si i ve skutečnosti na Křížový vrch u Moravské Třebové!
O PROJEKTUFilozofie Fit stezky Křížový vrch

Nápad na realizaci kondiční stezky vzešel ze snahy dvou aktivních sportovců nalézt příjemnou trasu pro výběhy v blízkém okolí města, na níž by bylo možné se čas od času zastavit, protáhnout se a jednoduchým cvičením posílit tělo. K tomu v našem městě dosud nebylo kromě umělé prostředí posilovny mnoho příležitostí.

FIT stezka na Křížovém vrchu však není určena jen pro zkušené sportovce, má sloužit širokému spektru obyvatel města i jeho návštěvníkům, od mládeže po seniory, od fyzicky méně zdatné až po ostřílené sporťáky. Toto tvrzení vychází z přesvědčení, že běh je pro člověka přirozeným pohybem a že nejlepším posilovacím náčiním je pro něj váha jeho vlastního těla. Proto byly kondiční stanoviště od počátku navrženy s minimálním množstvím technických prvků. Důraz byl kladen rovněž na začlenění stezky do klidného kulturně-přírodního prostředí, které umožní návštěvníkovi duševně si odpočinout a ještě více tak posílit přínos pohybu na čerstvém vzduchu.Koncepce Fit stezky

Hlavními požadavky při návrhu stezky bylo všestranné pokrytí svalových partií kondičními stanovišti a vysoká variabilita pro uživatele při volbě trasy a cviků. Proto stezka sestává ze čtyř značených běžeckých tras spojujících devět stanovišť pro venkovní posilování. Trasy jsou barevně rozlišeny podle obtížnosti:

  • Modrá – nenáročná
  • Fialová – středně náročná
  • Červená – náročná

Čtyři trasy jsou kromě toho označeny písmeny A – D pro orientaci v terénu mezi stanovišti, které jsou rovněž jednoznačně pojmenovány písmenem trasy, na níž leží, a pořadím stanoviště na trase. Kondiční prvky na stanovištích jsou provedeny převážně jako pasivní nářadí pro cvičení s vlastní vahou.

Pohyb mezi stanovišti i samotné cvičení si přitom uživatel zcela přizpůsobí vlastním potřebám – ať už výběrem vlastní trasy nebo kombinací cviků. Pro dosažení nejlepšího výsledku cvičení jsou stanoviště opatřena informačními tabulemi se schématy a stručnými popisy cviků. Podrobnější návody včetně instruktážních videí jsou k dispozici na těchto webových stránkách v sekci Stanoviště. Uživatelům chytrých telefonů pak QR kódy umístěné na stanovištích umožní zobrazení všech dostupných informací přímo v terénu.Historie projektu

První nápad vznikl v roce 2012 inspirován pobytem obou autorů v zahraničí, kde podobné kondiční stezky jsou dnes poměrně časté. Návrh na vybudování FIT stezky byl podán městu Moravská Třebová na podzim 2012 a brzy získal silnou podporu. Realizace byla naplánována do tří etap. První pilotní etapa byla zrealizována v roce 2013 v rozsahu jedné ze čtyř navržených tras, nejjednoduššího okruhu A kolem Křížového vrchu se třemi stanovišti a nástupním místem u Smuteční síně. Zároveň měla být spuštěna doprovodná webová stránka Fit stezky se startovním obsahem. V druhé etapě 2014 pak byla za významné finanční podpory Pardubického kraje provedena realizace dvou náročnějších tras B a C, čtyř na nich ležících stanovišť, značení v terénu, byl doplněn obsah webové stránky a aktualizován informační systém. V následujících letech se předpokládá propojení Fit stezky s volnočasovým areálem Knížecí louka pomocí trasy D se dvěma nástupními stanovišti.