FIT STEZKA KŘÍŽOVÝ VRCH


"Posílení těla na čerstvém vzduchu."


Vítejte na virtuální prohlídce naší FIT stezky.
Přijďte se proběhnout a zacvičit si i ve skutečnosti na Křížový vrch u Moravské Třebové!
TRASA - B

Trasa Bstředně nenáročná
délka: 830 m
převýšení: 42 m
stanoviště:B1, B2, B3
Popis trasy

Středně náročná, 830 m dlouhá fialová trasa B se od modrého okruhu odpojuje na stanovišti A2 – Malý lom. Stezka míří mírně vlevo na palouk s břízami, seběhne k plotu blízkých stavení a pak uhne prudce vlevo dolů. Kousek nad branou kynologického areálu se nachází stanoviště B1 – Velký lom, kde na bradlech, kůlech a nízkých hrazdách můžete zapracovat na svém břišním i zádovém svalstvu či tricepsech.

Od velkého lomu seběhnete po krátkých schodech na zpevněnou cestu. Po ní doběhnete až na konec zahrádek a zhruba 50 m za nimi zahnete prudce vlevo do kopce. Zde narazíte na stanoviště B2 s názvem Harrachov. Na skákacím žebříku zahřejete svaly dolních končetin a poté je prověříte na šikmé plošině při výstupu nad terénní zlom.

Pod vedením VN doběhnete po vrstevnici až na okraj ovocného sadu a zde opět mírně stoupejte vlevo ke stanovišti B3 – Vyhlídka na Hradisko. Na visutém žebříku posílíte zejména svalstvo horních končetin.

Po úzké lesní stezce pokračujte mírně do kopce. Zhruba po 100 m fialová trasa končí napojením na modrý okruh kousek pod stanovištěm A3.